Poď kajakovať na zlaté!

Podporujú nás 

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v roku 2019: 100.000,00 eur