pre začínajúcich streda, piatok 15:00 v lodenici VK Zlaté Piesky

náplň tréningov - deti budeme viesť ku vzťahu k vode a prírode. Naučíme ich pod odborným dohľadom ovládať kajak, zvýšime ich kondíciu, budeme ich viesť k zdravému stravovaniu, ponúkneme im vo väčšej miere aj iné, doplnkové aktivity - loptové hry, stolný tenis, gymnastické cvičenia, rehabilitačné cviky, ale aj kúpanie, opekanie a hlavne zdravý, športový kolektív. Prirodzeným sprievodným javom pri kajakárskych tréningoch je aj výchova k zodpovednosti a samostatnosti.

čo si zobrať na tréning? - lode, pádla, vesty máme pre vás pripravené. Stačí si doniesť trenírky, plavky, tričko, pre istotu aj dve, uterák a šľapky. Ak je slniečko nezabudnúť pitie a opaľovací krém.