Letný tábor

Letný tábor

V termíne 10.-14. júla a a 7.-11.augusta 2023 pripravujeme pre vaše deti letný tábor, ktorý má náborový charakter. Deťom priblížime krásy tohto prírodného športu a ak budú mať záujem, tak budú môcť pokračovať aj v iné dni v časoch tréningov členov klubu. 

informácie:

Forma: denný tábor, časy 7:30 - 17:00, individuálne sa dá dohodnúť aj skorší, alebo neskorší čas; cena 150,- €, v cene zahrnuté: odborný inštruktor, športový materiál, bezpečnostné prvky, desiata, obed, olovrant; PODMIENKA - DIEŤA MUSÍ BYŤ ASPOŇ PRIEMERNÝ PLAVEC!; 

Na každý turnus otvárame miesta pre 20 detí. Počet  sa postupne plní, zaradené do zoznamu sú po zaplatení poplatku. Číslo účtu: SK56 7500 0000 0040 2354 8077, do poznámky vložte "tábor1(2)_priezvisko_rok narodenia" 

pre ďalšie informácie píšte na vkzlatepiesky@gmail.com, alebo volajte 0905 659 739

Tešíme sa na vás!!